Condiții


Document cu valoare de contract, este reglementat de prevederile legii contractului la distanta si cea a comertului electronic: ORDONANTA nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la Distanta LEGE nr.365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic

Termeni legali si Conditii pentru utilizarea portalului www.rait.ro

Capitolul 1. Notiuni Introductive

Prezentul contract se încheie între :
SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL administratorul portalului www.rait.ro, cu sediul social în Curtea de Arges, str. Elena Cuza, Bl E9, Sc B, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Judetul Arges, sub nr.J03/1456/2005, Cod Identificare Fiscala: 17843262, Cod IBAN: RO46 BTRL RONC RT03 6551 1901RO97 BTRL USDC RT03 6551 1901 si RO93 BTRL EURC RT03 6551 1901: deschis la Banca Transilvania din Curtea de Arges si Realtor accesarea portalului detinut de SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL sunteti de acord si va obligati sa respectati în totalitate termenii documentului de mai jos asupra caruia se considera ca ati fost de acord.

În situatia în care nu sunteti de acord cu termenii prezentului document, va rugam sa parasiti www.rait.ro.

Prin "înregistrare" se întelege cererea adresata catre SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL de catre o persoana juridica prin care aceasta din urma solicita (înregistrare cont) prin intermediul portalului RAIT.

Prin "Realtor" se întelege orice persoana juridica ce initiaza o înregistrare online pe portalul nostru și s-a ajuns în platforma de înregistrare WWW.RAIT.RO/INREGISTREAZA-TE.HTML

Prezentul document definește cadrul în care SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL este de acord sa furnizeze servicii Agentului Imobiliar, și reprezinta un acord între SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL și Realtor, astfel încat utilizarea serviciilor prestate de SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL presupune acceptarea și conformarea la termenii prezentului Contract și devenind Realtor RAIT.

Capitolul 2. Obiectul și valoarea contractului

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de servicii online (Publicitate = mini site = pagina de membru) de catre GRAFIE APO SPITYA MU SRL catre Realtor, în urmatoarele conditii:

a) Descrierea serviciilor va fi afisata permanent pe portalul nostru www.rait.ro

La pachetele de servicii, Realtor rait.ro nu va utiliza spatiile web în scopuri ilicite. În realizarea contului web, membrul este unic raspunzator asupra corectitudinii informațiilor afișate în portal.

Capitolul 3. Durata contractului

Prezentul contract intra în vigoare în momentul primirii înregistrarii online a Realtor rait.ro prin intermediul paginii de înregistrare de pe portalul www.rait.ro, pachetul Start se activeaza pe perioada nelimitata.

Capitolul 4. Înregistrari, modalitati si termene de plata.

Înregistrarile se vor face online, prin recomandarea primita de la un membru rait, accesand adresa web www.rait.ro/inregistreaza-te.html.( cod de validare in prelungirea adresei )

Realtor rait.ro are obligatia sa introduca în formularele de înregistrare date complete, corecte si reale, neîndeplinirea acestei obligatii atragand dupa sine anularea înregistrarii.

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL nu poate fi sub nicio forma facut raspunzatoare pentru neplacerile ce pot fi cauzate de furnizarea de catre realtor a unor date care nu sunt complete, corecte si reale.

Prin bifarea casetei "Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare" si apasarea pe butonul "Trimite", beneficiarul declara ca a furnizat date corecte, complete si actuale si ca este de acord cu termenii acestui acord.

Capitolul 5.  Drepturile si obligatiile partilor

a) Drepturile si obligatiile SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL proprietar al portalului www.rait.ro si realtor înregistrat persoana juridica (agentii imobiliare) acord ce priveste în exclusivitate serviciile furnizate prin utilizarea portalului www.rait.ro.

GRAFIE APO SPITYA MU SRL se obliga sa asigure securitatea si protectia datelor Realtor rait.ro, sa nu modifice si sa nu dezvaluie datele private ale agentului imobiliar înregistrati.

1. Serviciile furnizate de GRAFIE APO SPITYA MU SRL prin intermediul portalului www.rait.ro care necesita semnarea acordului "Termeni si Conditii pentru utilizarea portalului www.rait.rosunt: vizualizare, oferte normale ale agentiei imobiliare, vizualizare oferte normale persoane fizice, cautare oferta, vizualizare/cautare agentii imobiliare.

2. Realtor rait.ro au statut de persoana juridica ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul imobiliar.
3. Persoanele juridice nu fac obiectul Legii nr. 677/2001.

4. Promovarea portalului pentru Realtor rait.ro înregistrati, indexarea datelor si a ofertelor postate pe www.rait.ro

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL se obliga sa remedieze problemele de natura tehnica ce împiedica functionarea normala a serviciului si care revin atributiilor SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL (probleme tehnice ale serverului, configurari incorecte) realizate de SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL nu este raspunzatoare de: defectiuni de orice natura (ce sunt independente de noi) a serverelor.

b) Drepturile si obligatiile. (REALTOR RAIT)
Realtor rait.ro are dreptul de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedica buna functionare a portalului.

Realtor rait.ro nu poate transfera drepturile si/s-au obligatiile ce-i revin prin prezentul contract fara acordul scris al SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL, iar noul REALTOR va trebui sa accepte în scris îndeplinirea obligatiilor contractuale fata de SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL.

Realtor rait.ro este responsabil pentru actualizarea informatiilor de contact din panoul de control. Noi nu putem fi trasi la raspundere pentru confuzii intervenite în comunicare ca un rezultat direct al neefectuarii de catre realtor a actualizarilor necesare.

Realtor rait.ro se obliga sa nu foloseasca serviciul furnizat de SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL sub nici o forma si în nici o circumstanta pentru comunicarea de, referirea la, sau directionarea catre nici unul (una) din urmatoarele:

- Nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen
- Violarea unui drept de autor sau al oricarui alt drept al oricarei terte parti
- Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase
- Activitati ilegale cum ar fi: phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, identity theft, warez (mp3, avi, muzica, filme,programe/software fara a detine drept de autor si/sau distributie), etc.
- Orice imagine sau text menit sa încurajeze sentimentul de ura
- Colectarea de informatii personale pentru utilizarea în scopuri ilegale
- Orice continut considerat de SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL ca fiind daunator va avea ca si consecinta suspendarea sau anularea contului.
- stocarea de fisiere (ex.: filme, fisiere mp3, arhive, poze personale, fisiere de back-up, fisiere .exe sau alte fisiere care nu au legatura cu portalul.

Realtor rait.ro este de acord sa aiba o conduita adecvata în relatia cu personalul SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL, sa nu solicite suport tehnic atunci cand nu este cazul, sa nu solicite în mod repetat solutionarea unor probleme inexistente sau care nu depind de SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL, în caz contrar, contul de gazduire si serviciul furnizat poate fi suspendat fara notificare prealabila.

Realtor rait.ro înregistrati se obliga sa contacteze administratorul rait.ro pentru a informa asupra oricarei folosiri neautorizate a propriului cont de utilizator sau orice alta violare a securitatii cunoscuta de catre realtor.

Capitolul 6. Politica de confidentialitate

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL poate solicita Clientilor urmatoarele date: nume si prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, cod numeric personal, numar de telefon, numar de fax, numele si forma juridica în cazul persoanelor juridice, numarul de înregistrare la Registrului Comertului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Înregistrare.

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL poate colecta urmatoarele date de la vizitatorii siteului  www.rait.ro, ora de acces, durata vizitei, adresa IP, browser-ul folosit, ISP hostname.

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL garanteaza confidentialitatea informatiilor. Informatiile pot fi accesate de Realtor respectiv pe baza unui username si a unei parole care difera de la realtor la realtor. Politica de confidentialitate SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL este în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

Capitolul 7. Raspunderea limitata

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL nu poate fi considerata responsabila pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporara a serverelor, oricare ar fi motivul care cauzeaza acest lucru sau în cazul problemelor survenite la servere din cauza atacurilor hackerilor, a dezastrelor naturale, problemelor tehnice sau orice problema survenita fara vointa noastra. Aceasta prevedere include si daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.

Realtor rait.ro sunt de acord sa garanteze si sa considere SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL nevinovata în legatura cu orice pretentii, daune, incluzand, fara a se limita la acestea, daunele cauzate tertilor, rezultate ca si consecinta a utilizarii serviciilor .

Capitolul 8. Încetarea contractului

Contractul se poate rezilia cu acordul ambelor parti, în termenul de valabilitate, fara plata de daune.

Capitolul 9. Dispoziții finale

SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul document, acest lucru însa nu constituie motiv intemeiat pentru încetarea relațiilor contractuale de catre Realtor. SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL nu va fi responsabil pentru informatiile afișate pe pagina unui realtor. Responsabilitatea pentru aceste informatii apartine exclusiv realtor rait.ro.

GRAFIE APO SPITYA MU SRL nu garanteaza în niciun fel veridicitatea, actualitatea și integritatea datelor și informațiilor prezentate pe portalul RAIT.ro. GRAFIE APO SPITYA MU SRL nu va putea fi facuta raspunzatoare fata de nici o persoana fizica sau juridica pentru nici un fel de pierderi sau daune ce ar putea rezulta, direct sau indirect, din sau în legatura cu utilizarea portalului RAIT.ro sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.

Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea romana iar partile se angajeaza irevocabil sa recunoasca jurisdictia exclusiva a acesteia în caz de litigiu.

Orice neîntelegeri rezultand din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. În situatia în care nu se ajunge la o solutie pe aceasta cale partile se vor adresa instantelor romanești competente.

Realtor rait.roi trebuie sa tina cont de faptul ca prin încalcarea prezentelor prevederi pot raspunde penal sau civil în fata legii.
Orice înregistrare lansata catre SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL presupune acceptul dumneavoastra a Termenilor și Condițiilor enumerati în acest document.


SC GRAFIE APO SPITYA MU SRL
Data ultimei actualizãri:
02 februarie 2017